Läs eller skriv i vår gästbok!

Webmaster

 

 

 

Uppdaterad 2005-09-17


Gotländsk sommarkväll på Groddagården
 


Schottis tillägnad Norra Gotlands Folkdansgille
gjord av Svante Pettersson
 

Groddagårdens förening har försökt att hålla på musiktraditionerna.

Ganska snart efter starten började man varje sommar ordna fester med musik, dans och sång. Under Svante Petterssons ledning framfördes här under många år Nordergutarnas Spelmanslag, EKV-kören och folkdansare programmet Gotländsk sommarnatt. sedan detta spelmanslag och kören upplösts har nya krafter tagit vid och man kan fortfarande varje sommar njuta av folkmusik, sång, poesi och folkdans här vid Grodda.

Under dessa kvällar lever den gamla gården upp igen. Stora åhörarskaror söker sig hit och Grodda blir åter centrum för Gotländsk musik.
Liksom hos skalden Gustav Larsson går våra tankar osökt till spelmansgården Grodda när vi hör sockennamnet Fleringe.
 


Svante med flera

På trappan i väntan på uppvisning

Namnet Gotländsk sommarnatt ändrades till Gotländsk sommarkväll efter Svantes bortgång, och blev till en minneskväll.
Varje sommar, i mitten på Juli, där det fortfarande är samma tema som från ursprunget.
Numera är det Norra Gotlands Folkdansgille, Groddakören, Slite Spelmanslag och Studieförbundet vuxenskolan norra avd som står för arrangemanget.