Läs eller skriv i vår gästbok!

Webmaster

 

 
 
 

 

Hej den här sidan uppdateras inte längre

Klicka här för vår nya hemsida

Uppdaterad 2023-06-18

Kort historik

Vår förening startades för 50 år sedan, närmare bestämt den 11 oktober 1972. Initiativtagarna Björn Edholm, Gunnar Godman och 7 andra dansare träffades i Rute Skola.
Björn Edholm blev den första dansledaren och Gunnar Godman första spelmannen. Till Björns hjälp hade Arvid Annas kallats.

Första tiden var det lite överskott av kavaljerer - åtminstone var man jämna par. Vilket önskeläge!

1972 kostade det en krona per gång att vara med och dansa. Beloppet gick till lokalhyran. Efter tre gånger i Rute skola flyttades dansen till Rute Folkets hus. Det dansades olika vals- och schottisvarianter. Den första uppställningsdansen man tränade var Vindmölledans.

1973 den 28 februari valdes första styrelse, där också föreningens namn bestämdes. Emma Hafvdelin blev gillets första ordförande.
 

 
 
 
 
 


Folkdräkt för första gången 1975
 

 

1977 började man diskutera för- och nackdelar med att gå med i Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. 1978 är det så dags att bli medlemmar.
Medlemsantalet har stigit till 24.

1979 firar Gotlands distrikt av Svenska Ungdomsringen sin 1-årsdag på Lojsta slott. Dansare från Wales bjuder på en fantastiskt uppvisning. Ordförandeklubban övertas av Marja Persson

1981 Medlemsantal 80 st. Arne Eklund tar över ordförandeklubban för ett år.
Svante Pettersson fyller 70 år. Gillet gör tillsammans med Slitekören ett hyllningsprogram som uppförs på Sliteteatern. Man framför och tilldelar jubilaren en menuett, komponerad av Arvid Annas.
I Juli uppfördes Strandridaren vid Kyllaj, ett examensarbete för de 11 medlemmar som utbildats till dansledare och spelmän.
Under hösten startar gillet en barngrupp i Lärbro med ett 30-tal barn i åldern 6-9 år.

1982 G-A Gradelius väljes till föreningens ordförande.
 


GA med dansledare från Ösel
 

1984 Medlemsantalet är i år 118 st. Av dessa är 44 vuxna och 74 barn!

1985 var föreningen med i en Tv-inspelning från Snäck i Visby tillsammans med övriga föreningar på Gotland.

1992 avgår G-A Gradelius som ordförande med ålderns rätt. Till ny ordförande väljs Anne-Marie Ulrich.

 

1999 Medlemsantalet är 63 varav 33 vuxna och 30 barn
Träningskvällarna är förlagda till Korsbygården i Lärbro

 

2000 Medlemsantalet är 61 varav 36 vuxna och 25 barn och ungdomar (uppdelat på 2 danslag)

 

2001 Medlemsantalet är 59 varav 30 vuxna och 29 barn och ungdomar

 

2002 Medlemsantalet är 64 varav 29 vuxna och 35 barn och ungdomar

 

2003 Medlemsantalet är 54 varav 25 vuxna och 29 barn och ungdomar (7-25 år)
Bengt-Arne Bengtsson fick dra det stora lasses som danslärare själv p.g.a att Marja blev sjuk.

 

2004 Medlemsantalet är 53 varav 27 vuxna och 26 barn och ungdomar
Detta år var det sista som Bengt-Arne Bengtsson var dansledare.

 

2005 Medlemsantal 45 varav 26 vuxna och 19 barn och ungdomar
Vi var utan dansledare för vuxna, men det fixade Vivi-Ann Nyberg och Göran Nyberg med bravur!